when the state stays in checking pre-requisites for a long time ( note: this usually already takes a long time so give it time – at least an hour ) then something went wrong

to fix this try to restart the SMS_EXECUTIVE service, though this will likely not work

to really fix this we need to delete the packageid entrys from the database

find the packageid by looking into the easysetuppayload folder under the install dir from SCCM

eg: C:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\EasySetupPayload

take the packageid’s and make sure they match the ones in the below sql script:

check if the records are present:

SELECT *
FROM <Database Name>.dbo.CM_UpdatePackages
where PackageGuid=’037CD17E-4D7B-40E1-802B-14BB682364C7′ or PackageGuid=’609F1263-04E0-49A8-940B-09E0E34DE2D2′;

delete the records:

DELETE FROM <Database Name>.dbo.CM_UpdatePackages
where PackageGuid = ‘037CD17E-4D7B-40E1-802B-14BB682364C7’ or PackageGuid = ‘609F1263-04E0-49A8-940B-09E0E34DE2D2’;

note: change database name also of course to the exact name of your database ( eg CM_P01 )

after the delete statement, refresh the SCCM console and the updates should be gone

you can redo the update procedure now ( first run the ps1 script to find the updates and let them download again )

source:

https://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/e658a447-7fec-4264-8d26-b7e57aef5350/update-1602-in-checking-prerequisites-state?forum=ConfigMgrCompliance

 

 

Plaats het certificaat op een makkelijk path, bvb C root
Het certificaat heeft normaal een extentie .Cer

Bvb c:\mail-clientdomain-com.cer

Stap 1, Starten van het Exchange Management Shell

Start als administrator het Exchange Management Shell op de server waar u het uiteindelijke SSL Certificaat wilt gaan installeren.

  • Start
  • All Programs
  • Microsoft Exchange Server 2007
  • Exchange Management Shell

Stap 2, Importeren van het SSL Certificaat

We hebben het SSL Certificaat uitgepakt en opgeslagen onder de bestandsnaam c:\webmail-hieruwdomeinnaam-com.cer. U kunt het SSL Certificaat nu importeren met het volgende commando.

Import-ExchangeCertificate -Path c:\webmail-hieruwdomeinnaam-com.cer

Stap 3, Activeren van het SSL Certificaat

Om het SSL Certificaat te activeren moet worden aangegeven welke services in Exchange gebruik moeten

Enable-ExchangeCertificate -Services “IMAP, POP, IIS, SMTP” -Thumbprint “[thumbprint uit stap 2]”

 

U zal normal gevraagd worden om het default certificaat te vervangen, dit is het huidige certificaat dat binnenkort zal vervallen, antwoord dus Y


Mocht u de thumbprint zijn vergeten of hij werd niet getoond na het import commando,  kunt u deze opnieuw opvragen met het Get-ExchangeCertificate cmdlet.

Get-ExchangeCertificate -DomainName webmail.hieruwdomeinnaam.com

Indien u hier meerdere results krijgt ( oudere certificaten blijven op de server staan ), kan u via onderstaand commando de details van elk certificaat gaan bekijken:

Get-ExchangeCertificate Thumbprint |fl

* vervang in bovenstaand commando het woord thumbprint door de effectieve thumbprint die je voor elk certificaat ziet staan.

Stap 4, Verifieren

In management shell kan je

Get-ExchangeCertificate Thumbprint |fl

Uitvoeren, je zou moeten zien dat alle benodigde services op dit certificaat actief zijn , zoals u ze hebt opgegeven bij het enable commando.

* vervang in bovenstaand commando het woord thumbprint door de effectieve thumbprint die je voor elk certificaat ziet staan.

In dit geval is dit IMAP, POP, IIS, SMTP
Onderstaande is net na de import en zoals je ziet staan hier IIS en SMTP nog niet bij aangezien het enable commando hier nog niet gelopen heeft

Via de webbrowser kan je naar de URL van de OWA surfen.
Je kan hier op het hangslotje rechts van de url klikken ( security report ) en view certificate doen

Aside  —  Geplaatst: september 30, 2016 in Uncategorized

upgrade SCCM 1511 to 1602 / 1606

Geplaatst: september 30, 2016 in Uncategorized
Step by Step Guide to Upgrade SCCM 1511 to SCCM 1606

note:

restart SMS_EXECUTIVE service if after running the script no updates are shown in the SCCM console

 

install rollup pack:

KB3186654 Update Rollup 1 SCCM current branch version 1606

install SCCM version 1511 guide

Geplaatst: september 30, 2016 in Uncategorized

SCCM 1511 – Step by Step Installation Guide

uitbreiden nagios diskspace

Geplaatst: september 2, 2016 in Uncategorized

 

Neem uiteraard eerst een snapshot

 

https://assets.nagios.com/downloads/nagiosxi/docs/Resizing-The-XI-VM-Disk.pdf

 

deze guide kan je integraal volgen behalve de laatste 2 commando’s:

 

Resizing the Logical Volume (LV)

Resizing the Filesystem

 

De reden hiervoor is dat onze VolumeGroup een andere naam heeft waardoor je die even moet aanpassen

 

De correcte commando’s voor deze beide stappen zijn in ons geval:

 

lvresize /dev/VolGroup00/LogVol00 /dev/sda2

resize2fs /dev/VolGroup00/LogVol00

 

Je kan de diskspace op voorhand en nadien checken met

 

df -h

 

hiermee moet je kunnen zien dat de size groter is geworden en de free space vergroot is

 

verwijder de snapshot terug nadat alles correct werkt

Nakijken van de mobile devices die gekoppeld zijn aan een mailbox:

Get-ActiveSyncDeviceStatistics -mailbox <user>

 

Opvragen van de huidige ‘activesyncalloweddeviceids’:

Get-CASMailbox <user> |select activesyncalloweddeviceids

 

Als in deze lijst het deviceid van het nieuw toestel niet tussen staat zal je het fenomeen krijgen dat het device als blocked wordt aanzien en er geen communicatie mogelijk is

 

Toevoegen van het deviceid van het nieuwe toestel:

set-casmailbox <user> –ActiveSyncAllowedDeviceIDs <deviceid toestel1>,<deviceid toestel2>,<deviceid probleemtoestel>

 

je moet bij bovenstaand commando ALLE deviceid’s vermelden die je terugkrijgt via het select commando hierboven PLUS diegene die ontbreekte. Dit commando overschrijft namelijk hetgeen er al instond.

 

Alternatief kan je ook gewoon een record toevoegen ( untested maar gedocumenteerd op technet ):

 set-casmailbox <user> –ActiveSyncAllowedDeviceIDs @{add=<deviceid probleemtoestel>}

 

In dit laatste geval wordt de bestaande entry lijst niet overschreven en wordt dit gewoon toegevoegd.

 

 

 

domain admins can’t be managed through the GUI. Use the Shell

Move the user:

Move-csuser –Identity “Firstname Lastname” –Target fqdnskypeserve

 

enable for Enterprise voice + assign telephone number:

Set-csuser –Identity “Firstname Lastname” –EnterpriseVoiceEnabled $true –LineUri “tel:+3214…. “ ( user’s external number).